Typy analógových médií - VHS, Hi8, MiniDV

Šírka pásma zaznamenávaného videa 3 MHz (zodpovedajúce horizontálnemu rozlíšenie 240 línií - v obraze rozlíšiteľných zvislých stĺpcov, vertikálne rozlíšenie je 576 riadok ako u iných analógových záznamových systémov pracujúcich s palete) bola pre náročnejších užívateľov nedostatočná, preto bol v roku 1987 uvedený na trh systém S -VHS. Horizontálne rozlíšenie jasovej zložky so zvýšilo na 400 zvislých línií, čo predstavuje kvalitu blízku analógovému televíznemu vysielaniu. Digitálny štandard D-VHS so záznamom obrazu vo formáte MPEG-2 na videokazety VHS, ktorý bol uvedený na trh v roku 1998, so komerčne nepresadil.

VHS-C a S-VHS-C

Pre použitie vo videokamerách existujú menšie verzie VHS-C a S-VHS-C. Na kazety tohto formátu je možné nahrať až 60 minút v režime SP, pre použitie týchto kaziet v stolových prístrojoch existujú mechanické adaptéry.

V súčasnosti je používanie VHS na ústupe. V amatérskych videokamerách so dnes používa najčastejšie digitálny systém DV, pre distribúciu filmov štandard DVD, ktorý so postupne presadzuje aj pre domáce nahrávanie. VHS je však stále široko rozšírené najmä vďaka skôr zakúpeným produktom využívajúcim štandard VHS a rozsiahlym domácim videotékám VHS kazetách.

 

MiniDV, Hi8 (8mm)

Dalším typem záznamového média, které se hojně používaly jsou výše zmíněné kazetky MiniDV a 8mm kazetky známé spíše jako Hi8 (Pozor! nejedná se o videopásky 8 mm).

 

Analogová záznamová média