Výhody digitalizácie

Novodobá digitálne médiá netrpia takými chybami ako kazety VHS, MiniDV kazetky a Hi8 (8mm) kazety. Ich kvalita sa v priebehu času nemení - zostáva stále rovnaká aj cez neustále prehrávanie. Digitálna podoba videozáznamu má tiež výhodu v tom, že ho možno previesť a nahrať na akýkoľvek typ dnešného média či už sa jedná o štandardné DVD, Flash, Externý disk a pod., Tak aj on-line médiá ako Youtube či Vimeo alebo dokonca Facebook a zdieľať svoje "detstvo" s ostatnými.

 

Kvalita digitalizácie VHS

Kvalita DVD záznamu sa nijako neznižuje, DVD nosiče si zachovajú pri správnom zaobchádzaní a dobrom uskladnení úplne rovnakú kvalitu aj po mnohých rokoch. Obraz i zvuk sa nezhorší, oproti VHS kazetám, u ktorých sa postupom času a častým prehrávaním znižuje kvalita záznamu.

 

Digitalizované video môžeme prehrať v počítači, DVD prehrávači alebo v televízii pomocou flash disku. Môžeme ho kamkoľvek jednoducho preniesť a pochváliť sa tak kamarátom. Digitalizované video možno v počítači ľahšie zostrihať a upraviť, môžeme dopĺňať video efekty a zvukové stopy. VHS kazety v podstate okrem mechanického strihu upravovať nedá. Na DVD je možné vytvoriť navigačné MENU a nemusíte potom nič pretáčať a hľadať konkrétne záznam, stačí nastaviť v menu a ste tam, kde sa chcete na záznam pozrieť.

 

DVD nosiče možno ľahko kopírovať a môžete sami jednoducho rozmnožiť domáce video a potešiť vaše najbližšie, príbuzných a známych. Na kopírovanie VHS kaziet treba nákladného vybavenia a navyše sa s každou kópiou znižuje kvalita záznamu.

Na jeden HDD digitalizuje treba 50 VHS, Hi8 alebo MiniDV kaziet.

Digitalizované video do formátu AVI, MPG alebo MP4 môžete prehrať na počítači, mobilných telefónoch, MP4 prehrávačoch, iPodoch alebo ich zdieľať na internete.

 

Digitalizace VHS